“weer een trapje hoger op de muzikale ladder”

Dinsdag 29 januari 2019 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, afgekort ALV, plaats van fanfarecorps Excelsior. Deze vergadering is een jaarlijks terugkerend moment om de leden te informeren over de stand van zaken; samen het afgelopen jaar te evalueren; en over de plannen voor de toekomst te sparren.

De ALV is een statutair bepaalde gelegenheid, welke al vanaf het oprichten van de vereniging plaatsvindt. Vroeger werden de notulen met de hand geschreven, tegenwoordig hebben we de voordelen van de computer in de opmaak en verspreiding van de notulen. Een van de vele technologische verbeteringen die in de loop der tijd de bestuurlijke werkzaamheden hebben verlicht. Ook het archiveren van de muziek is hierdoor bijvoorbeeld stukken eenvoudiger en daarmee minder tijdrovend geworden.

Wanneer wij eendrachtig samenwerken, goed studeeren, dan kan het niet anders of Excelsior van Putten zal een goed figuur maken en dit jaar weer een trapje hooger komen op den muzikalen ladder.

Notulen Algemene Ledenvergadering 1932

Iets wat niet verandert is in de afgelopen decennia is de oproep aan alle leden om de repetitie trouw te bezoeken en de bladmuziek te bestuderen. Dit zien we aan de afbeelding met daarin een citaat uit de notulen van de ALV uit het jaar 1932. Zoals het citaat mooi toelicht; met goed studeren komt Excelsior dit jaar weer een trapje hoger op de muzikale ladder.