Razziaherdenking gemeente Putten

De razzia die op 1 en 2 oktober 1944 in de gemeente Putten werd gehouden wordt op maandag 2 oktober herdacht. De herdenking begint om 19.00 uur bij het monument De Vrouw van Putten aan de Dorpsstraat.

Burgemeester Lambooij legt samen met zijn echtgenote een krans namens het gemeentebestuur. Hierna volgen verenigingen en instellingen. Mirja Versteeg en Chayenna Ruitenga van basisschool de Korenbloem leggen namens alle Puttense leerlingen een krans. Tijdens de plechtigheid wordt niet gesproken. Fanfarecorps Excelsior en Christelijke Gemengde Zangvereniging Tot Nut en Genoegen zorgen voor passende koraalmuziek. Na de officiële herdenking bestaat voor belangstellenden de gelegenheid om bloemen bij het monument te leggen.