Muziekles is investeren in onze toekomst!

Muziekles is investeren in onze toekomst!

Veelgevraagde competenties die muziek bevorderd: focus, goed plannen, problemen oplossen, discipline & teamplayer.

Muziekles:

  • Verbetert het functioneren van het geheugen.
  • Verhoogt het IQ van kinderen met 8 – 9 punten.
  • Verbetert het ruimtelijk inzicht en sociale vaardigheden; weten wanneer je op de voorgrond staat en wanneer je ‘tweede stem’ speelt.
  • Bevordert de taalontwikkeling, uitdrukkingsvaardigheden en spraakontwikkeling.
  • Leert aandacht te richten op relevante informatie.
  • Stabiliseert de emoties van kinderen; de linker- (spraak & denken) en rechterhersenhelft (emoties) werken beter met elkaar samen.
  • Leert te multitasken; koppeling beweging (motorisch) en geluid (sensorisch).
  • Bevordert emotionele stabiliteit en empathie; sneller emotie herkennen in stemgeluid en muziekstukken, goed voor het zelfvertrouwen, discipline, groepsgevoel, trots en omgaan met conflicten.

Bron: ‘Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de samenleving en bedrijven’, M. van Tetering, L. Wassink (2014).
Het volledige rapport is te downloaden via www.ibminfo.nl.