Muziekconcoursen

In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw deed Excelsior regelmatig mee met Muziekconcoursen in de regio. Uit een krantenartikel van de “Nieuwe Apeldoornsche Courant” van 17 mei 1932 blijkt dat op het Zang- en Muziekconcours te Harskamp “Vooral het Fanfarecorps Excelsior uit Putten het publiek vergastte op heel goede muziek, zuiver en met gevoel voorgedragen.” Op de stukken “Ouverture Mignon” en “La belle Alsacienne” kwam een daverend applaus van het publiek. Excelsior kreeg hiervoor 384 punten, eerste prijs, met lof.