Het opleidingsorkest van Excelsior is van start!

Het opleidingsorkest van Excelsior is dinsdag 25 oktober van start gegaan! Voortaan wordt de muziekopleiding binnen Excelsior in groepsverband gegeven.

Waarom is hiervoor gekozen?

  • De leerlingen, zowel blaasinstrument als slagwerk, krijgen les van een professionele docent (dirigent  Arie Willem Schouten);
  • De lessen zijn in groepsverband om de kosten draagbaar te maken voor de vereniging en de contributie laag te houden voor  leerlingen en leden (10 euro per maand tot 16 jaar; 15 euro per maand vanaf 16 jaar);
  • De lessen zijn in groepsverband voor de sfeer en samenhang, maar het bevordert ook een eenvoudigere instroom in het grote orkest;
  • Mogelijkheid tot het behalen van muziekdiploma’s;
  • Individuele ondersteuning in het opleidingsorkest is/blijft mogelijk door ervaren leden;
  • Aansluiting bij het orkest blijft in stand, het opleidingsorkest bereidt de leerlingen daar nog beter op voor. De 1e en 3e dinsdag van de maand sluit het opleidingsorkest een half uur aan bij het grote orkest van 19:15-19:45 uur.

Naast de bestaande leerlingen kan Excelsior nog altijd nieuwe leden gebruiken. We zoeken nog versterking in de navolgende secties:
Bas/Tuba, Hoorn, Trombone, Trompet, Bariton/Euphonium, Bugel, Cornet, Kleine trom, Tenor trom en Bekkens.

Heb je altijd al een blaas- of slagwerkinstrument willen leren bespelen, dan is nu hét moment om dit te gaan doen! Het opleidingsorkest repeteert iedere dinsdagavond tussen 18:00-19:00 uur in het MFC Stroud. Kom gerust een keer kijken of stuur een mail voor aanvullende informatie naar info@fanfarecorpsexcelsior.nl

Ook mensen die al eens een blaas- of slagwerkinstrument hebben bespeeld of oud-leden zijn van harte welkom! Op onze website is meer informatie te vinden over onze vereniging.