Het defilé bij het Paleis te Soestdijk

Uit een krantenbericht uit De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937 blijkt dat het fanfarecorps Excelsior Putten destijds mee heeft gedaan met een tweedaagsche concours, uitgeschreven door de muziekvereeniging Voorwaarts, voortgezet met concertwedstrijden. Hieruit blijkt Excelsior destijds uit te komen in de Eere afdeling fanfare en met 313 punten een 1e prijs te hebben behaald. Ook bij de marschwedstrijden werd door Excelsior een 1e prijs behaald. Verder werd, aangezien het de verjaardag was van Prins Bernhard (29 juni), met totaal 14 muziekverenigingen deelgenomen aan het defilé. Hierbij was de geheele Koninklijke familie op het bordes aanwezig.

Uit: De Gooi- en Eemlander van 30 juni 1937