“Het Dames Comité der Vereeniging”

Uit notulen van 1933 en 1936 blijkt dat Excelsior in die periode regelmatig een Bazar organiseerde om geld op te halen voor de vereniging. Hiervoor werkte het Bestuur samen met een Dames Comité, die hand- en spandiensten verzorgden om de Bazar tot een succes te maken. Uit bijgevoegde notulen uit 1936 blijkt dat de Bazar drie dagen werd gehouden. (donderdag, vrijdag en zaterdag) De opening werd verricht door de toenmalige erevoorzitter van Excelsior, burgemeester M.L. van Geen. Tevens zouden meerdere Hooggeplaatste personen worden aangezocht en Besturen van plaatselijke verenigingen. De bazar bestond o.a. uit een Vliegbommentent, lachspiegels, grabbelton, kegelbaan, schietbaan, sjoelbakken, piramidespel, hoedenspel, Amerikaansche Hoepela, rolbiljet, vroolijke keuken en weegschaal. Entree was 10 cent. Ook werden er op alle dagen muzikale rondgangen door het dorp gedaan. Wat de exacte locatie van de bazar is geweest is onduidelijk. Uit de notulen van 1933 blijkt deze te zijn gehouden in de ontspanningszaal van Simon.