Donateurs van de vereniging

Onze trouwe donateurs hebben afgelopen dagen thuis een uitnodiging voor ons concert op zaterdag 9 maart a.s. ontvangen. Hierbij zijn ook een aantal flyers bijgevoegd om te delen met familie, vrienden, e.d.

Bent u nog geen donateur van onze vereniging maar wilt u ons financieel wel een steuntje in de rug geven? In bijgevoegde flyer staat aangegeven hoe u dat kunt doen. Ook vindt u hierin informatie om bij ons muziek te komen maken en een overzicht van onze muzikale activiteiten in ons jubileumjaar.