De eerste oorlogsjaren…..

De oudste notulenboeken die in ons bezit zijn, beginnen in 1932 en eindigen in 1942. Om een beeld te schetsen hoe de eerste oorlogsjaren werden ervaren hieronder bijgevoegd het “Jaarverslag van Excelsior over het jaar 1940”. Secretaris Bosch geeft aan dat dit Jaarverslag een zwarte bladzij zal blijven in zijn Notulenboek. Nederland raakte per 10 mei 1940 in de oorlog verwikkeld en moest na 4 dagen strijd capituleren. Het Bestuur zag zich hierdoor genoodzaakt om de vereniging enkele maanden stil te leggen. Bosch eindigt met de wensch dat het komende jaar een vredesjaar mag worden…

In het Jaarverslag over 1941 geeft secretaris Bosch aan dat dit de kortste zal zijn van allen. Het is nog steeds oorlog maar toch wordt er aan een aantal concoursen meegedaan. Het 10-jarig dirigentschap van dhr. Mooij wordt op den 11e mei 1941 met het oog op de donkere tijden beknopt in besloten kring op de repetitie herdacht. Wederom hopende dat 1942 een vredesjaar zal worden…

In 1942 worden de optredens ook minder. Bosch merkt op dat het een dood jaar van “Excelsior” is geweest, futloos is het geheele corps, hetgeen in hoofdzaak aan de oorlogstoestanden is toe te kennen. Ook werd het corps getroffen door het vertrekken van 2 muzikanten welke werden opgeroepen voor werkzaamheden in Duitschland. Hij eindigt voor de derde maal met de wensch dat 1943 een vredesjaar zal worden…

Met dit artikel willen we de eerste 25 jaren van Excelsior afsluiten. Volgende periode beslaat de jaren 1944-1968.